KAF-nytt 2-2022

Låt dig inspireras med långläsning av KAF-Nytt under helgerna. I detta nummer kan du läsa om Årets konferens, Kristianstadsbor, Skellefteå kommuns personalförening och förberedelser inför vårens RM.
I detta nummer finns även berättelser om slagfärdig HUMOR och inbjudan till riksmästerskap 2023.

KAF-Nytt nr 2 2022