Styrelse

Styrelsemedlemmar 2018 – 2020 (2021)

Namn

Ort

Arbetsområden

Telefon

Epost

Per-Anders Löthman Växjö

Ordförande
Golf

0470-414 76 e-post
Tina Kivivuori
Hässleholm

Kassör

0451-26 70 10 e-post
Anna Adolfsson Umeå

Sekreterare

090-161888

e-post
Conny Rydqvist Sigtuna

Ledamot
RM

0702-80 17 85

e-post
Diana Raleska Växjö

Ledamot

0470-77 51 32

e-post
Marianne Fahlman Skellefteå

Ledamot

070-661 02 92 e-post
Lena Töppner Nilsson Tjörn

Ledamot

076-634 10 08 e-post
Valberedning

Lars Carlsson Mönsterås

Valberedning, sammankallande

0723-69 55 79

e-post
Olle Wegner Sigtuna

Valberedning

 0737-31 88 74

e-post