Protokoll

Protokoll styrelsemöte 2022
Protokoll KAF 2022-01-27
Protokoll KAF 2022-03-10
Protokoll KAF 2022-04-28
Protokoll KAF 2022-06-02
Protokoll KAF 2022-08-25
Protokoll KAF 2022-10-05
Protokoll stämma 2022-10-06

Protokoll styrelsemöte 2021
Protokoll KAF 2021-01-28
Protokoll KAF 2021-02-18
Protokoll KAF 2021-03-24
Protokoll KAF 2021-04-28
Protokoll KAF 2021-05-27
Protokoll KAF 2021-09-30
Protokoll KAF 2021-10-28
Protokoll KAF 2021-11-25

Protokoll styrelsemöte 2020
Protokoll KAF 2020-02-11
Protokoll KAF 2020-02-11 diskussion med Anna S
Protokoll KAF 2020-02-12
Protokoll-KAF-2020-03-25
protokoll KAF 2020-08-27
Protokoll KAF 2020-10-08
Protokoll KAF 2020-11-26
Protokoll KAF 2020-12-10

Protokoll styrelsemöte 2019
protokoll KAF 2019-02-02
protokoll KAF 2019-03-25
protokoll KAF 2019-06-03
protokoll KAF 2019-08-26
Protokoll KAF 2019-11-28
protokoll KAF 2019-12-19

Protokoll styrelsemöte 2018
protokoll KAF 2018-01-25
protokoll KAF 2018-03-03
protokoll KAF 2018-05-02
protokoll KAF 2018-05-24
protokoll KAF 2018-09-26 varberg
2018-09-27 Stämmoprotokoll Varberg

Protokoll styrelsemöte 2017
protokoll KAF 2017-02-11
protokoll KAF 2017-05-03
protokoll KAF 2017-06-01
protokoll KAF 2017-11-23

Protokoll styrelsemöte 2016
protokoll KAF 2016-02-25
protokoll KAF 2016-04-28
protokoll KAF 2016-05 -26
protokoll KAF 2016-09-09
protokoll KAF 2016-10-27.pdf
protokoll KAF 2016-11-24
protokoll KAF 2016-12-15

Protokoll styrelsemöte 2015
protokoll KAF 2015-11-12.pdf
protokoll KAF 2015-09-25.pdf
protokoll KAF 2015-09-10.pdf
protokoll KAF 2015-06-04.pdf
protokoll KAF 2015-04-29.pdf
protokoll KAF 2015-03-26.pdf
protokoll KAF 2015-02-26.pdf