KAF-rörelsen, en friskvårdsidé

KAF-rörelsen, en friskvårdsidé

Läs mer om K A F och den friskvårdsidé som ledde till bildandet av Kommunanställdas Fritidsförbund i slutet av 80-talet. Då liksom nu var uppgiften att påverka Sveriges kommuner att satsa på olika former av friskvård för sin personal. Så mycket vi har gjort tillsammans!

Läs boken om K A F – rörelsen