DAKAPO 60 ÅR och SPORREN 50 ÅR

DAKAPO 60 ÅR och SPORREN 50 ÅR

Ett mycket positivt inslag bland kommunanställdas förmåner är alla fantastiska personalföreningar/fritidsförbund som aktiverar och engagerar människor i hela landet.

Under åren har flertalet föreningar firat jubileum och 2020 tar Kommun Anställdas Fritidsförbund tillfället i akt att hylla och gratulera
Växjö kommuns personalförening som firar 60 år och
Umeå kommuns personalförening Sporren som firar 50 år!

DAKAPO 1960 – 2020

SPORREN 1970 – 2020