Hur fungerar medlemskapet för KAF nationellt i Korpen?

Hur fungerar medlemskapet för KAF nationellt i Korpen?

Finns KAF’s medlemsföreningar inkluderade i medlemskapet?

KAF:s medlemmar behöver inte registrera sina medlemmar i KIT (Korpens medlemsregister) eftersom de är en del av KAF. De är inte automatiskt medlemmar som förening i och med KAFs medlemskap (i dagsläget, men kan komma att ändras) men de föreningar som valt att gå med som medlemsförening i Korpen behöver bara betala 500 kr i föreningsmedlemsavgift och inte använda sig av medlemssystemet KIT.