KAF-Nytt nr 1 2023

KAF-Nytt nr 1 2023

KAF önskar trevlig sommarläsning med årets första nummer av KAF-Nytt!
Ni är varmt välkomna med artiklar, kommentarer eller önskemål om innehåll till nästa nummer.
Kanske kan du berätta/skriva ner historien om just er kommuns personalförening/klubb?

KAF-Nytt nr 1, 2023