Klimakteriesäkra din arbetsplats

Klimakteriesäkra din arbetsplats

Klimakteriesäkringen är ett utbildningsinitiativ från apotek Hjärtat som KAF kan tipsa om. Genom denna informationsinsats hjälper de till att förbättra arbetsmiljön för kvinnor i övergångsåldern. För klimakteriet är inte bara en hälsofråga – det är också en arbetsmiljöfråga som berör oss alla!

Många har inte reflekterat över om klimakterierelaterade besvär har påverkat en kollegas humör, mående eller förmåga att utföra sitt jobb. Det finns ett stort behov av att höja kunskapsnivån och öka medvetenheten om vad klimakteriet kan innebära vilket apotek Hjärtat gjort.

Informationen är gratis, digital och finns på svenska och engelska så den är lättillgänglig!

Klimakteriesäkrad arbetsplats – Apotek Hjärtat (apotekhjartat.se)