Författardrömmar

Författardrömmar

När Kommunanställdas Fritidsförbund (K A F) bildades i mars 1989 valde man att i stadgarna skriva in att förbundetsändamål var ”att till nytta för folkhälsan främja allmänt utövande av motion samt verka för friskvårdande insatser.”  Vidare skrevs in att förbundet hade ”härför att intressera för och stimulera till allmänt utövande av motion och korpidrott samt kulturell och skapande verksamhet. Förbundet skall också verka för sunda mat- och dryckesvanor samt medverka till positiv gemenskap mellan människor.”

Att på detta sätt skriva in att förbundet också skulle intressera sig för och stimulera ”kulturell och skapande verksamhet” var något nytt och framåttänkande.

Förbundets medlemmar har under åren varit framgångrika med aktiviteter inom just kultur och skapande verksamheter. K A F har möjligtvis inte varit bra på att uppmärksamma dessa insatser. Visserligen har förbundet via tidningen K A F Nytt och under den årliga konferensen spridigt kunskap om medlemmarnas framgångsrika arbete via konstföreningar, teater- och museebesök, körverksamhet, författarmöten m.m. Men något årligt pris har K A F ännu inte inrättat på kulturområdet. Det är om detta, denna efterlysning, handlar om. Att efter pamdemin sätt K A F åter på Sverigekartan.

Vi vill veta, vad ni tycker! Om ni har några idéer och om ni kan tipsa om personer/experter som gärna skulle vilja hjälpa till att utforma denna utmaning.

Idén är följande:

Nästa år, 2024, firar K A F 35 år. Då vill vi dela ut ett kulturpris till en kommunanställd som författat Årets novell.

För att få detta till stånd vill vi utse en kommité som

  • utformar utmaningens bestämmelser
  • undersöker sponsring och tar in ekonomiska bidrag
  • bestämmer hur utmaningen skall kungöras och genom vilka organ
  • utse den jury som avgör  vem som skall tilldelas priset för ”Årets novell”
  • och tillsammans med K A F bestämmer hur och när priset skall delas ut.

Hör av dig och delge dina synpunkter och förslag i kommentarsfältet nedan!

2023-03-20

Per -Anders Lötman                                   Olle Wegner