GDPR

GDPR

Bästa medlemmar.

Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft och ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på företag och föreningar och sätter fokus på de rättigheter du har som kund och medlem, bl.a. att du har rätt att begära information om behandlingen av dina personuppgifter och att du har rätt att kontakta oss för det fall du inte längre vill mottaga information från oss och avsluta ditt medlemskap. Företag och föreningar får högre krav på säkerhet, bl.a. får personuppgifter inte skickas vidare till någon annan.